SBU Alert granskar nya behandlingar

7 september 1998

Nya behandlingsmöjligheter i sjukvården lanseras i snabb takt. Ofta har beslutsfattare svårt att följa med i den intensiva kunskapsutvecklingen. Nu startar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) en hemsida där tidiga bedömningar av nya medicinska metoder presenteras.

Eftersom antalet nya metoder är stort görs en prioritering av vilka som ska bedömas. I första hand presenteras bedömningar av metoder som ett råd av sakkunniga tror ska få stor betydelse för hälso- och sjukvården och leda till tydliga förändringar. Rådet består av tio personer från olika medicinska specialiteter, omvårdnad och sjukgymnastik. Sjuksköterskan dr med vet Karin Axelsson är en av dem. Prenumerera på meddelanden om de nya medicinska metoderna kan man göra på hemsidan: http://alert.sbu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida