SBU efterlyser mer kunskap om missbruksvård

De allmänt kända effekterna av bruk av androgena ("anabola") steroider, som förändringar av personligheten, bekräftas i en genomgång som SBU gjort.

9 januari 2004

? Den som missbrukar androgena steroider (det som i dagligt tal kallas anabola steroider) missbrukar i allmänhet också andra droger.

? Det är stora skillnader mellan olika individer när det gäller de androgena steroidernas påverkan, såväl fysiskt som psykiskt. Det ofta förekommande parallella missbruket av alkohol och narkotika gör resultaten svårbedömda.

? Upplysning kan ha en förebyggande effekt, men de studier som gjorts har riktats till väletablerade ungdomar och inte ungdom i riskzonen.

Det är några av resultaten av den litteraturgenomgång som SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utveckling) gjort på uppdrag av regeringen och som avslutades vid årsskiftet.

Krävs mer kunskap om behandling

En viktig slutsats är att det behövs mer kunskap om hur en framgångsrik behandlingsstrategi mot missbruket ser ut. Dessutom är det önskvärt med en kartläggning av andelen missbrukare av androgena steroider bland dem som behandlas för psykisk ohälsa och missbruk av alkohol och narkotika.

SBU har bland annat funnit att användning av androgena steroider legat still, på omkring 1 procent av högstadieeleverna det senaste decenniet, om man får tro de årliga intervjuundersökningar som CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) genomfört.

Mer djuplodande intervjuundersökningar i Uppsala och Halland visar dock högre siffror, mellan 2 och 4 procent. Undersökningarna har, visar det sig, lett till minskat missbruk. Det är ett mönster som går igen från andra noggranna och djupgående intervjuundersökningar av missbruk, trots att syftet inte varit terapeutiskt.

Effekt – i teorin

Förebyggande insatser har effekt ? i alla fall i teorin. Det visar de studier SBU funnit; de är alla gjorda bland väletablerade fotbollsspelare i USA. Den enda studie som inte bara visade effekterna på kunskap och attityder, utan också på bruket av anabola steroider, gav vid handen att bruk av alkohol och narkotika minskat ett år efter upplysningskampanjen, medan det inte fanns några signifikanta skillnader i bruket av androgena steroider. ?Möjligen hade man en tröskeleffekt på så sätt att den ursprungligen låga användningen var svår att reducera ytterligare?, spekulerar SBU.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida