SBU upplyser om benskörhet

6 maj 2005

Varannan medelålders kvinna kommer att drabbas av benskörhetsfrakturer senare i livet och alltför få patienter med benskörhetsfraktur får rätt förebyggande behandling. Det slås fast i SBUs, Statens beredning för medicinsk utvärdering, rapport om benskörhet som kom 2003. Nu har SBU tagit fram ett faktablad som bygger på rapporten. Det distribueras till vårdcentraler och ortopedmottagningar och finns att ladda ner från www.sbu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida