Schizofrena missnöjda med sina läkemedel

6 september 2004

Få patienter med schizofreni och deras anhöriga är nöjda med läkemedelsbehandlingen. Hela 70 procent klagar på biverkningar, framför allt kraftig övervikt, nedsatt sexuell förmåga och muntorrhet. Åtminstone om man ska lita till en enkätundersökning som gjorts bland Schizofreniförbundets medlemmar. Endast 22 procent av de 4 000 medlemmar som fick enkäten, och som antingen själva har erfarenhet av sjukdomen eller är anhöriga, svarade på den.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida