Schizofreni kan kanske diagnostiseras genom blodprov

14 maj 2001

Kanske blir det i framtiden möjligt att diagnostisera schizofreni med hjälp av ett enkelt blodprov. I Proceedings of the Academy of Sciences of the USA (2001; 98:625?8) beskrivs hur en israelisk forskargrupp med hjälp av en patenterad mätmetod funnit att schizofrena patienter har förhöjda nivåer av en dopaminreceptor i lymfocyternas cellmembraner.

Signalsubstansen dopamin har länge ansetts spela en avgörande roll för utvecklandet av schizofreni.

Även i Sverige pågår försök med att diagnostisera schizofreni via blodet. Vid Karolinska institutet i Stockholm försöker forskare bland annat att utveckla ett DNA-chip som ska kunna användas för att jämföra schizofrena och friska försökspersoners blod.

Många schizofreniforskare är dock kritiska till denna möjlighet, speciellt som schizofreni är en så komplex och heterogen sjukdom. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida