Se gamla som en tillgång

5 juni 2012

Äldreåret 2012 inom EU ska öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en samhällsinvestering och en tillgång. I stället för att ensidigt fokusera på funktionsnedsättningar och oförmåga hos äldre, bör betoningen ligga på möjligheter och förmåga. ?

Läs mer: http://korta.nu/europa

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida