Se över listan med förhandlare

3 februari 2006

Vårdförbundets jurist Jeanette Lindgren Dahlin rekommenderar alla att se till att listan med förtroendevalda som finns hos arbetsgivaren är aktuell. I Lund har det förekommit att personer har förhandlat som aldrig har varit förtroendevalda, eller vars mandattid har gått ut.

Det här är allvarligt, säger Jeanette Lindgren Dahlin.

– Om den som deltar i förhandlingen inte är formellt anmäld som förtroendevald, är förhandlingen ogiltig. Dessutom riskerar den personen en varning, säger hon.

Hon har aldrig själv haft ett fall där någon förhandlat utan att tidigare ha varit förtroendevald. Däremot förekommer det att de anställda på en arbetsplats glömmer att förlänga eller välja någon ny när mandattiden går ut.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida