Se personen

Se personen

Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik Inger Ekman (red) Liber 2020. www.liber.se

13 oktober 2020

Den här boken tar ett brett grepp om ämnet personcentrerad vård, här finns allt från filosofiska resonemang om vad en människa är till konkreta exempel på hur ett personcentrerat patientsamtal kan se ut.

Många upplever att de arbetar personcentrerat och har det som ambition, men det räcker inte att vara allmänt professionell och vänlig, konstateras i boken, utan det krävs ett systematiskt förhållningssätt i varje handling. Gamla strukturer och bristande kunskap och resurser försvårar det partnerskap som är målet. En framgångsfaktor som beskrivs är att avdela en ambassadör på vårdenheten som är särskilt ansvarig för att driva och stötta vårdteamen. Som alltid är också ledningens stöd och uppmuntran avgörande.

Boken tar bland mycket annat upp personcentrering inom barns hälso- och sjukvård och inom ambulansvård. I flera avsnitt diskuteras hur personcentrerad vård implementeras genom olika styrdokument.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida