Seger för sjuksköterske-kompetensen

11 augusti 1997

VÄSTERBOTTEN. Sjuksköterskebemanningen på natten tryggas, en tjänst som sjukhemschef ska inrättas och sjuksköterskefunktionen ska förstärkas. Så sägs i den åtgärdsplan som Nordmalings kommun antagit för sjukhemmet Tallbacken. Därmed backar kommunen totalt från sitt beslut från i vintras som bland annat innebar personalbantning och nattsjuksköterska enbart i beredskap. Orsaken till det ändrade beslutet är Socialstyrelsens påpekande (efter inspektion) att vissa delar av vården inte fungerat, yrkesinspektionens konstaterande att den dåliga arbetsmiljön var orsak till arbetsskador, ett antal anmälda ansvarsärenden och förmodligen den uppmärksamhet ärendet fått i press, radio och TV. Det här är en seger för behovet av sjuksköterskekompetens i den kommunala sjukvården, konstaterar Vårdförbundets ordförande i Västerbotten, Anita Kristiansson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida