Selen hjälp mot cancer

Selen kan i framtiden att bli viktigt alternativ vid behandling av multiresistenta cancerformer, enligt ny forskning.

Förhoppningen väcks i en avhandling av biomedicinska analytikern Kerstin Jönsson Videsäter på hematologlaboratoriet vid Karolinska institutet i Stockholm.

Vid försök in vitro har hon visat att den form av småcelliga lungcancerceller som är svåra att rå på med vanliga cellgifter är extra känsliga för just selen. Selenet skapar bland annat en oxidativ stress som gör att cancercellerna går i apoptos, programmerad celldöd.

– Det är för tidigt att säga vilka kliniska applikationer denna upptäckt kan få. Men själv tycker jag att det är ett väldigt intressant fynd. Speciellt som de normala cellerna knappast påverkas vid de koncentrationer vi använder oss av, säger Kerstin Jönsson Videsäter.

Starkt förebyggande

I en studie i USA visade forskare i mitten av 1990-talet att låga doser selen kan ha en starkt förebyggande effekt på lung-, prostata- och koloncancer. Just nu förbereds en stor amerikansk studie där man ska försöka förebygga prostatacancer med hjälp av dagligt intag av selen. Även i Europa planeras en stor cancerpreventiv selenstudie.

Selen är ett icke-metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden. Även vanligt dricksvatten innehåller små mängder selen.

– Vid höga koncentrationer kan man få håravfall och sköra naglar. I värsta fall blir man förgiftad och dör. Så det är absolut ingenting man ska experimentera själv med, säger Kerstin Jönsson Videsäter.  

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida