Seminarier för alla chefer

1 november 1999

STOCKHOLM. Under november är det meningen att alla första linjens chefer i Stockholm ska delta i seminarier om kompetensutveckling, arrangerade av Vårdförbundet och landstinget tillsammans. Syftet är att få fortsatt skjuts på kompetens- och verksamhetsutvecklingen och se dess samband med löneutvecklingen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida