Seminarium om forskning och framtiden

9 mars 1998

ÖREBRO. ”Forskning är ju inte så märkligt, det skulle jag också kunna klara av” – det var den spontana reaktionen från en del av de 200 medlemmar i Vårdförbundet som deltog i det framtidsseminarium som den lokala avdelningen i Örebro arrangerade i början av februari. En rad föreläsare deltog och både projekt och idéer presenterades. Den röda tråden var att idéer till forskningen måste komma nerifrån, från verksamhetens behov, inte som teorier uppifrån. Seminariet avslutades med en debatt om mångfald i vården och den framtida finansieringen med bland annat Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall och landstingsrådet Sören Gunnarsson som deltagare. Den senare framhöll i debatten att kompetensutveckling för Vårdförbundets medlemmar är mycket viktig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida