Senast i höst ska alla landsting ha nationell patientöversikt

Senast den 30 september i år måste alla landsting ha infört den nationella patientöversikten, NPÖ. De som inte lyckas i tid går miste om miljoner.

Det skulle ha varit klart redan under 2011. Det var åtminstone den förhoppning Sveriges kommuner och landsting, SKL, hade i maj 2009 när den då nyutvecklade nationella patientöversikten för första gången började användas. Den gången i Örebro läns landsting och Örebro kommun. Som planen såg ut då skulle ytterligare tio landsting ansluta sig året därpå och under 2011 skulle samtliga landsting använda sig av tjänsten.

Så blev det inte. Enligt en artikel i Läkartidningen är i dagsläget endast sex landsting anslutna.

Nu verkar SKL ha tröttnat på att inget händer. Nyligen fick landstingen besked om att de senast den 30 september måste vara anslutna till NPÖ. De som inte har anslutit sig till dess kommer inte att få ta del av årets patientsäkerhetspott på 525 miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida