Servicebolag stöd för egna företagare

Både Sju systrar i Åkersberga och Knoppen i Dalen har gått med i Vårdförbundet SHSTF Service AB, ett förbundsägt företag som i dag hjälper över 100 medlemmar som startat egna företag.

Det var SHSTF-kongressen 1993 som beslutade att ett servicebolag skulle bildas. Orsaken var att fler och fler medlemmar hade startat eller ville starta egna företag och behövde olika typer av stöd och hjälp. Dessutom ansågs den gruppen viktig att ha kvar som medlemmar i förbundet och genom att knyta dem till ett bolag inom förbundet skulle de kunna vara både företagare och förbundsmedlemmar. Annars fanns en risk, menade man, att de som företagare och arbetsgivare skulle hamna utanför.

Sommaren 1994 kom verksamheten i gång och i dag har cirka 140 medlemmar i 100 företag anslutit sig till servicebolaget. De flesta finns inom MVC, BVC, företagshälsovård och friskvård. En del driver sjukhem eller arbetar med alternativmedicin. De allra flesta sysslar alltså med hälso- och sjukvård, men det finns även annan verksamhet, till exempel uthyrning av videofilmer och tillverkning av popcorn.

Medlem enda kravet
– Man behöver inte arbeta med vård, det enda kravet för att gå in i servicebolaget är att man är medlem i Vårdförbundet SHSTF, säger Nils Muhrbeck som sköter servicebolagets verksamhet på förbundets centrala kansli.

– De medlemmar som lämnat vården och driver annan verksamhet vill vara med i Servicebolaget för att kunna vara kvar i Vårdförbundet SHSTF, säger han.

Servicebolagets verksamhet är till cirka 80 procent rådgivning, inte minst i samband med att företag bildas; diskussioner om affärsidé, anbudsförfarande och avtalskonstruktioner.

– Många hör av sig till oss, men det är kanske bara en av tio som sedan också startar ett företag. Många gånger råder vi medlemmar att inte ge sig in i företagandet eftersom vi bedömer att affärsidén och den ekonomiska kalkylen inte håller, säger Nils Muhrbeck.

Utbildning och nätverk
Servicebolaget – som helt ägs av Vårdförbundet SHSTF – hjälper också till med problemlösningar, till exempel juridiska avtalstolkningar, anordnar utbildning i anbudshantering samt hjälper till med att bygga upp nätverk för  medlemmar som är företagare. Däremot säljer bolaget inte bokföringstjänster och är därför ingen konkurrent till Praktikertjänst. Man kan alltså som Sju systrar i Åkersberga vara med både i Servicebolaget och Praktikertjänst.

Någon anställd finns inte i Servicebolaget utan alla tjänster köps av Vårdförbundet SHSTF. Styrelsen består av fem personer. Ordförande är Birger Brodahl, VD inom byggbranschen. De övriga är Nils Muhrbeck, Vårdförbundet SHSTFs vice ordförande Helena Johanson samt Kristina Räftegård (biomedicinsk analytiker och företagare i Göteborg) och Pia Friberg (sjuksköterska och föreståndare för Axlagården  i Umeå).

En del står utanför
I starten gick ett 40-tal företag med i Servicebolaget och sedan har det skett en jämn ökning hela tiden. Det finns dock medlemsdrivna företag som står utanför men som man gärna skulle se inom servicebolagets väggar.

– Dessutom skulle vi vilja få kontakt med alla medlemmar som har affärsidéer men som ännu inte kommit sig för eller inte vågat gå vidare. Vi kan hjälpa dem, säger Nils Muhrbeck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida