Servicebolaget

8 december 1997

Förbundets servicebolag går med förlust och kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur verksamheten kan drivas vidare på ett sätt som är ekonomiskt försvarbart. 1994 bildades servicebolaget för att ge stöd till de medlemmar som ville starta eget. Bolaget har bland annat hjälpt till med marknadsföring, rådgivning och utbildning. Målet var att verksamheten skulle bli självbärande med de anslutna företagens avgifter. Antalet medlemmar har dock inte blivit så stort som man väntat och bolaget har gått med årliga underskott.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida