Sex av tio sjuksköterskor har specialistutbildning

31 mars 2006

Sex sjuksköterskor av tio som arbetar i landstingen och kommunerna är specialistutbildade. Det visar en sammanställning som arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har gjort. De grundutbildade dominerar i åldrarna upp till 45 år, sedan sker en markant förändring. Redan i åldersgruppen 45-49 år är specialistsjuksköterskorna mer än dubbelt så många som de grundutbildade. Enligt sammanställningen har antalet sjuksköterskor med specialistutbildning inom operation och psykiatri minskat och de behöver bli fler. www.skl.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida