Sexologi

3 februari 2003

Författare P O Lundberg (red)
Titel Sexologi.
448 sidor
Förlag Liber 2002
Cirkapris 745 kronor
ISBN 91-47-05072-1

Trots att Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en allvarlig neurologisk sjukdom med snabbt förlopp, som drabbar nästan alla muskelfunktioner i kroppen, påverkas inte de sexuella funktionerna. Multipel skleros (MS) däremot, med sitt betydligt långsammare och ofta mindre dramatiska förlopp, medför sexuella dysfunktioner hos nästan alla som får sjukdomen.

I denna bok belyses sexualitet ur en rad olika perspektiv, inte bara vilka konsekvenser olika sjukdomar kan få för individens sexualitet. Anatomin och fysiologin bakom sexuella funktioner och reaktioner beskrivs, liksom människans psykosexuella utveckling. Men även sexualitet ur historiska, samhälleliga och kulturella aspekter samt avvikelser, problem, hjälpmedel och etik diskuteras.

Denna andra upplaga av Sexologi är utökad med bland annat avsnitt om läkemedel. Den är främst avsedd för läkare, men är en alldeles utmärkt uppslagsbok för alla i människovårdande yrken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida