Sexuell hälsa en väg ur fattigdom

? Om vi snabbt får till stånd ekonomiska investeringar i kvinnors reproduktiva hälsa kan mödradödligheten i utvecklingsländerna minska med tre fjärdedelar, förklarade Thoraya Obaid, chef för FNs befolkningsfond då ett ministermöte om fattigdom och sexuell hälsa inleddes i Stockholm i dag.

Sverige hör till de länder som har arbetat intensivast för att internationellt lyfta frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska vara en del av de mänskliga rättigheterna.

Som ett led i det arbetet är regeringen nu under två dagar värd för ett möte där sexuella rättigheter och den sexuella och reproduktiva hälsans betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen i utvecklingsländerna kommer att belysas.

Kvinnors hälsa en hörnsten

Med på mötet är ministrar från ett 20-tal länder fördelade över alla kontinenter, 20 experter, delegater från ett tiotal organisationer däribland både Världsbanken och flera utvecklingsbanker, liksom FN.

? Kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter är hörnstenen för att bekämpa fattigdomen i världen och för att nå FN:s millenniemål. Sådana investeringar är god ekonomi, konstaterade Thoraya Obaid, chef för FNs befolkningsfond.

Även barnen dör

I utvecklingsländerna har siffrorna för mödradödlighet länge legat på en per 60 kvinnor, för vissa delar av Afrika dör var 16e gravid kvinna ? mot en på 4000 i Västeuropa.

? Om Kariodeklarationens handlingsprogram med en universell tillgång till reproduktiv hälsa och familjeplanering genomförs skulle mödradödligheten i utvecklingsländerna minska med 25 procent och barnadödligheten med lika mycket. Vi vet att barnen i genomsnitt bara överlever i ett år om deras mödrar dör. Men med snabba investeringar skulle den kunna minska med 75 procent i utvecklingsländerna, hävdade Thoraya Obaid.

Call for action

För att nå alla Kairodeklarationens mål krävs, enligt Thoraya Obaid, investeringar på 17 miljarder dollar om året. Utvecklingsländerna har åtagit sig att stå för en tredjedel av den kostnaden och har hittills satsat 80 procent, medan den rika världen som ska stå för resten än så länge bara har satsat 50 procent av vad man lovat.

Dagens möte ägnades åt att gå igenom de ekonomiska vinsterna med att investera i reproduktiv hälsa i utvecklingsländerna. Mötet avslutas i morgon tisdag med att en appell (en Call for Action) antas om ökade investeringar för kvinnors hälsa i utvecklingsländerna. 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida