Sexuell hälsa väg ur fattigdom

Mödradödligheten i utvecklingsländerna kan minska med tre fjärdedelar med ekonomiska investeringar i kvinnors reproduktiva hälsa, hävdar chefen för fn:s befolkningsfond.

Ett ministermöte i Stockholm i april fokuserade på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Sverige hör till de länder som har arbetat intensivast internationellt för att de frågorna ska vara en del av de mänskliga rättigheterna.

Ekonomiska investeringar är vad som behövs, sa chefen för fn:s befolkningsfond, Thoraya Obaid.

– Kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter är hörnstenen för att bekämpa fattigdomen i världen och för att nå fn:s millenniemål.

I utvecklingsländerna har siffrorna för mödradödlighet länge legat på en per 60 kvinnor, för vissa delar av Afrika dör var 16:e gravid kvinna – mot en på 4 000 i Västeuropa.

Enligt Thoraya Obaid skulle mödradödligheten i utvecklingsländerna kunna minska med 25 procent och barnadödligheten med lika mycket.

– Vi vet att barnen i genomsnitt bara överlever i ett år om deras mödrar dör. Men med snabba investeringar skulle den kunna minska med 75 procent i utvecklingsländerna, sa hon.

I Kairodeklarationen, som antogs 1994, definierades sexuell och reproduktiv hälsa för första gången som en mänsklig rättighet. Thoraya Obaid vill nu se att den verkligen genomförs.

Men då krävs investeringar på 17 miljarder dollar om året, enligt Thoraya Obaid. Utvecklingsländerna har åtagit sig att stå för en tredjedel av den kostnaden och har hittills satsat 80 procent, medan den rika världen som ska stå för resten än så länge bara har satsat 50 procent av vad man har lovat.

Mötet avslutades med att en appell (Call for Action) antogs om ökade investeringar för kvinnors hälsa i utvecklingsländerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida