Sexuell hälsa

Sexuell hälsa

Sex på arbetstid #25 SRHR i coronakrisen Podcast om sex och sexuell hälsa för dig som jobbar inom vården

11 augusti 2020

Hans Linde, förbundsordförande i RFSU, är gäst i det 25:e avsnittet av podden Sex på arbetstid. Månadens ämne är ”SRHR i coronakrisen” , förkortningen står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Hans Linde oroas över pandemins effekter på just människors sexuella hälsa, internationellt men även i Sverige. Mödravård, abortvård och sexualupplysning prioriteras just nu ner i många länder, eller ställs in helt.

Här hemma är en effekt att drop in-mottagningarna, dit man bland annat kan gå och testa sig för könssjukdomar, är stängda. Eftersom inte minst riskutsatta ungdomar hellre söker sig dit än till tidsbokade besök blir följden att färre testar sig för sexuellt överförda sjukdomar.

Hans Linde betonar vikten av att vården och beslutsfattarna har en beredskap för det uppdämda behovet av exempelvis assisterad befruktning och könsbekräftande vård när coronakrisen har lagt sig.

Sex på arbetstid görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida