Siktar mot Nobelpriset

Siktar mot Nobelpriset
- Vi behöver sjuksköterskor som är skickliga i sitt kliniska arbete och så behöver sådana som jag, som studerar dem och visar hur viktiga de är, säger Linda Aiken. Foto: Ulf Huett

Hon är en av världens ledande omvårdnadsforskare och aldrig för en sekund har hon ångrat sitt yrkesval. Linda Aiken drivs av att visa hur viktiga sjuksköterskor är.

30 juli 2014

När Linda Aiken säger att hon hoppas att nästa gång hon står här så är det för att ta emot Nobelpriset i medicin — då applåderar publiken. Och så skrattar de lite. Men hon skämtar inte. Hennes forskning om sjukskötersk­ors betydelse för patient­säkerheten har bidragit till utvecklingen av en annorlunda sjukhusorganisation i hemlandet USA.

?Under sitt Sverigebesök hinner denna världskända forskare framträda både för andra forskare, beslutsfattare, chefer i vården och förtroendevalda i Vårdförbundet. Hon är en stolt och självsäker sjuksköterska som visste vad hon ville bli redan som liten. Hon ville göra skillnad, och göra det som sjuksköterska.??

Det har gått 50 år sedan Linda Aiken tog sin examen och hon har aldrig ångrat sitt yrkes­val. Karriären blev till och med bättre än hon hade hoppats. Hon har gjort skillnad. Om inte sjuksköterskors betydelse för vårdens resultat hade bevisats i studie på studie sedan 1980-talet hade USA knappast haft så kallade magnet hospitals.?

— Det ligger mångårig forskning bakom framgången med magnetsjukhus. Studier som visar att vårdens resultat blir bättre om personal som arbetar nära patienterna, som sjuksköterskor och läkare, är med och fattar beslut. På magnetsjukhusen har man vänt på pyramiden, säger hon och tillägger: ”It’s common sense.”

??Hon kallar magnetsjukhus för ett slags ”bottom-up intervention” som hämtat inspiration från framgångsrika företag som Apple och Toyota. Det handlar om att ta till vara med­arbetarnas kapacitet och ge dem utrymme att utvecklas.?

— Människor vill arbeta där det produceras bra saker. Det gäller även medarbetare inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor vill arbeta på sjukhus som ger god vård, och vill stanna på sjukhus som erbjuder goda arbetsvillkor och möjligheter till utveckling.

?”Common sense”, det också.?

På flera håll i USA har vårdens beslutsfattare insett vikten av sjuksköterskors kliniska arbete. De har också insett att sjuksköterskors idéer till utveckling är värda att ta till vara. Linda Aiken räknar upp olika vårdformer: intensivvårdsteam, hospice, familjeorienterad förlossningsvård. Alla idéer kläckta av sjuksköterskor — som i dag tas för självklara.??

Det är en omfattande och komplicerad process att organisera om ett sjukhus och hittills har omkring åtta procent av de amerikanska sjukhusen vänt på pyramiden, men Linda Aiken säger att intresset ökar. I affärstidningar som rankar toppsjukhusen är magnetsjukhus numera ett kriterium. Man ser helt enkelt att den typen av sjukhus levererar bättre resultat.

?— Vår vård är mer marknadsinriktad än er och när beslutsfattare ser att det lönar sig att ta med sjuksköterskor i beslutsfattandet satsar de på det. Sjukhus som står med tomma sängar vill ha fler patienter, och de vill locka kompetenta sjuksköterskor och läkare. Magnetsjukhus kan ge dem det.?

Sjuksköterskeyrkets status har ökat i USA. Enligt Linda Aiken är det ett av de mest populära karriäryrkena bland dagens unga amerikaner. Satsningar på arbetsmiljön, men också på magnetsjukhus tror hon är förklaringar.?

— Den viktigaste enskilda orsaken till att unga inte vill utbilda sig till sjuksköterskor, eller inte vill stanna i yrket, är att de inte ges möjlighet att använda och utveckla sin kompetens. Kan du inte åstadkomma något vill du inte vara kvar.??

Hennes forskning ifrågasätts ibland. Som i Nobel forum, salen på Karolinska institutet i Stockholm där Linda Aiken håller ett av sina föredrag. ”Vården är ett komplext system med flera professioner — att lyfta ut en grupps betydelse är närmast att kalla för ett fackligt intresse”, låter en invändning.?

Hon tillbakavisar kritiken. När åtskilliga studier visar att sjuksköterskors antal och utbildning har betydelse för varje aspekt av patientsäkerheten är det rimligt att dra slut-satsen att omvårdnaden betyder mycket för vårdens resultat. Och så understryker hon att forskningen handlar om vad som är bra för patienterna, inte i första hand för sjuksköterskorna.

?Linda Aiken har mött ifrågasättanden från andra professioner förr.

?— Även i USA för vi en ständig kamp för att göra våra röster hörda och för att få resurser. Men ledningarna har börjat förstå vinsten med omvårdnad. Läkarna också. De ser att sjuksköterskor förbättrar deras resultat, därför tycker de att vi är viktiga. Det är logiskt, säger hon.

Antalet spelar roll

16 länder, varav 12 europeiska, ingår i Registered Nurse Forecasting in Europe, RN4cast, en studie delvis finansierad av EU. Det är en utveckling av de studier av sambandet mellan förutsättningar på arbetsplatsen och patienters säkerhet och hälsa som Linda Aiken inledde i USA på 1980-talet. Forskningen slår bland annat fast att patienters dödlighet minskar med fler och bättre utbildade sjuk-sköterskor. Forskningen fortsätter med RN4cast-studierna i fler europeiska länder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida