Siktar på större löneskillnader

Medlemmar i Vårdförbundet måste både få högre lön och större löneskillnader. Det är innehållet i de lönepolitiska mål som kongressen antog i dag.

26 november 2008

Inför debatten om målen för lönepolitiken förklarade vice ordföranden i Vårdförbundet, Ingrid Frisk: ”Vi ska ha mer än andra – annars blir det ingen värdeförändring. Så enkelt är det.” Hon hänvisade till den tillgängliga statistiken som visar att kvinnor i offentlig sektor med en akademisk utbildning inte tjänar mer än män i privat sektor med gymnasieutbildning.

– Det ligger i strukturerna – och det vill vi förändra. Därför ska vi ha mer än andra!

Nya mål behövs

Förra gången Vårdförbundet antog lönepolitiska mål var 1999. Nu är det enligt förbundsstyrelsen dags för ett nytt.

– Vi behöver samla oss, behålla den stora kraften och glöden hos medlemmarna för att ta nästa steg i värderingsförändringen, motiverade Ingrid Frisk.

Vill höja de övre nivåerna

Den fördubblade lönespridning som förbundsstyrelsen talade om handlar konkret om att den tiondel som är bäst avlönad i landstingen ska tjäna minst 30 700 kronor jämfört med dagens 27 300. I kommunerna handlar det om mer än 33 000 kronor i månaden i stället för 28 100, som det är nu.

Den frågan blev det ingen diskussion om – bortsett från om när denna ökade lönespridning skulle vara uppnådd. Däremot vållade förbundsstyrelsens förslag att en ökad rörlighet bland medlemmarna ska vara ett av medlen för att höja lönerna mycket diskussion.

Rörlighet omdiskuterat

– Ta bort den meningen helt! Jag kan inte byta arbetsgivare – det finns bara en hemma hos oss. Det är vår kunskap och kompetens som ska värderas, argumenterade Ann-Catrin Ahlgren från Västra Götaland.

I denna åsikt fick hon medhåll från bland andra Kokab Zeighami Myrtin från Stockholm och Lilian Almén från Västra Götaland. Stefan Bergman, Skåne, och Anna Vellet, Örebro, var av annan mening:

– Rörlighet är lönedrivande, sammanfattade Anna Vellet. Också om det bara finns en risk för att en medarbetare slutar står arbetsgivaren mer på tå för att möta hennes krav.

Anna-Karin Eklund försvarade också skrivningen om den ökade rörligheten.

– Vi ska se oss som bärare av kunskap. Den ska vi sälja till någon som efterfrågar den. Vi har en kunskap som är värd något.

Lena Ingers, Stockholm, påminde om att andelen privatanställda medlemmar ökar och att de också behöver känna igen sig i förbundets lönepolitik – en åsikt som Anna-Karin Eklund delade. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida