Självhat gör ätstörning svår att behandla

1 september 2006

Att patienten har en negativ självbild är det största hindret
i behandlingen av personer med ätstörningar. Det visar en doktorsavhandling från Karolinska institutet i Stockholm. Psykologen Caroline Björck är förvånad över att finna att en självbild med starka inslag av självhat har så stor betydelse för behandlingen. Dessa patienter bär på en stor inåtvänd ilska och är oerhört känsliga för kritik. För att lyckas med behandlingen är det viktigt att identifiera dem i ett tidigt skede.

Avhandlingen heter: Self-images and eating disorders.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida