Sjuka utan intyg kan hotas av uppsägning

Många protesterar mot att Sahlgrenska kräver sjukintyg från första dagen för alla som under det senaste året har varit sjuka fyra gånger. Den som saknar intyg kan hotas av uppsägning.

Kravet gäller från och med den 1 september i år. I informationen från sjukhusledningen sägs att den som inte följer kravet eller inte kan styrka sjukdom kan drabbas av disciplinära åtgärder, även uppsägning.

Den nya regeln har mötts av starka protester bland de anställda. Många säger att den bryter mot den enskildes integritet, berättar Vårdförbundets företrädare.

– Jag kan förstå om man känner det så, men syftet är gott. Vi vet att korttidssjukfrånvaro kan vara början till långtidsfrånvaro och då vill vi försöka hindra det, till exempel genom rehabiliteringsutredningar, säger Anne Skånberg, personalchef för de 3700 anställda inom område Sahlgrenska, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Enligt avtalet har arbetsgivaren rätt att kräva sjukintyg från första dagen. När det gäller risken för uppsägning säger Anne Skånberg:

– Den risken finns i hela samhället om man inte kan styrka sin sjukfrånvaro, men för oss handlar det i så fall enbart om undantagsfall.

Ola Sjöholm, samordnare för Vårdförbundet, säger att det är bra om arbetsgivaren satsar mer på rehabilitering.

– Det har vi krävt länge, säger han.

Däremot är han orolig för att den nya regeln kan kränka den personliga integriteten. Han är också tveksam till om den som är sjuk kan få en läkartid för att få ett förstadagsintyg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida