Sjukdomsdetektiverna ger sig ut på turné

På hälso- och sjukvårdsstämman i Stockholm i våras fick posterutställningen »sjukdomsdetektiverna« stor uppmärksamhet. En grupp biomedicinska analytiker i Västra Götaland har därför bestämt sig för att förverkliga planerna på en rejäl utställningsturné.

I oktober visas utställningen för politikerna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Sedan ska den vandra vidare till alla sjukhus i regionen.

– Vi känner att vi har hittat en bra och enkel form för att synliggöra biomedi-cinska analytikernas yrke och roll i vårdkedjan.

Det säger Inger Sand-Wallin, styrelseledamot i Vårdförbundets lokala avdelning i Västra Götaland samt projektledare för bma-gruppen, den arbetsgrupp som har arbetat fram posterutställningen.

– Inte bara för politikerna och arbetsgivarna utan även för allmänheten. Tanken är att den information vi tagit fram ska kunna läsas och förstås av alla.

Invigningen av utställningen skedde i samband med den internationella biomedicinska analytikerdagen i våras. Nyfikna göteborgare fick under en helg möjlighet att titta på bakterier i mikroskop och lära sig hur odling av dem går till. Via postrarna kunde de på ett lättillgängligt sätt informera sig om de olika specialiteterna, utbildningen, yrkets historia och framtid.

– Det kom många intresserade ungdomar. Få kände till vad en biomedicinsk analytiker gör. Förhoppningsvis ledde arrangemanget till att en och annan söker in på utbildningen. Vid tillfälle ska vi försöka ta reda på om det verkligen fick den effekten, säger Inger Sand-Wallin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida