Fackligt

Sjukfrånvaro på grund av stress femdubblad – värst för kvinnor

Sjukfrånvaro på grund av stress femdubblad – värst för kvinnor
Janí Stjernström, vice ordförande i Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett och Getty Images.

Sjukfrånvaron på grund av stress har femdubblats. Bland de drabbade är fyra av fem kvinnor i välfärdsyrken. Det visar en dagsfärsk facklig rapport. Att de hårda kraven på kvinnors arbetsplatser i vård och omsorg leder till sjukdom bekräftas i Arbetsmiljöverkets årsrapport.

Två dagsfärska rapporter lyfter de ojämställda sjuktalen. En är facklig och visar att sjukfrånvaron på grund av stress femdubblades mellan år 2010 och 2023. Kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade av psykisk ohälsa som orsak till sjukskrivning. Rapporten är gjord av Vårdförbundet tillsammans med de fyra övriga fackförbunden i samarbetet Facken i Välfärden.

Rapporten visar att anställda i kommuner och regioner har högst sjukskrivningstal och också hög risk för framtida sjukskrivningar. Under 2023 stod kvinnor för fyra av fem av de pågående sjukfallen. I de flesta fall är sjukfrånvaron en konsekvens av brister i arbetsmiljön, där scheman och arbetstider spelar stor roll.

Kostnader på 51,4 miljarder

Sjukfrånvaron leder till sammantagna kostnader på 51,4 miljarder kronor i kommuner och regioner år 2023. Det är den högsta kostnaden sedan 2013, med undantag för pandemiåren. I beräkningen ingår kostnader för produktionsbortfall på grund av att personal inte är på jobbet.

Vårdförbundets vice ordförande Janí Stjernström pekar på att det är ett lidande och en ekonomisk förlust för dem som drabbas – men också att kommuner och regioner kan spara miljarder om kostnaderna för sjukfrånvaro kan minska.

– Arbetsgivarna i offentlig sektor, med 90 procent kvinnor anställda, tar inte alls sitt ansvar för hälsosamma arbetsplatser. De enorma kostnaderna för sjukfrånvaro skulle i stället kunna investeras i exempelvis kortare arbetstid – och ge fler friska medarbetare, säger hon.

Vårdförbundet har kunnat visa att en tredjedel av medlemmarna har en för pressad arbetssituation för att orka arbeta heltid. Förbundet strejkar nu för att pressa fram en arbetstidsförkortning.

– Heltidsmåttet bygger på förutsättningar för de som kan jobba flexibelt och hemma när det behövs. Då hinner man följa med barn och föräldrar på sjukbesök.  De flesta av våra medlemmar har inte den möjligheten vilket leder till enorm stress, ovanpå stressen som redan finns på jobbet och i att jobba helg, kväll och natt. Det leder i sin tur till sjukdom. Det är det här vår strejk handlar om. Det måste bli bättre, säger Janí Stjernström.

Kommer med tre åtgärdsförslag

I rapporten presenterar Facken i Välfärden tre åtgärdsförslag för att minska sjukfrånvaron.

Den första är investeringar i välfärden från politikerna på såväl regional, kommunal som statlig nivå. Facken vill se att arbetsgivarna investerar i jämställda löner, bra villkor och hållbara arbetstider.

Det andra är att alla arbetsplatser ska arbeta aktivt med de friskfaktorer som forskning visar har positiv påverkan på arbetsmiljö, produktivitet och sjukfrånvaro. Vilket ofta är förbättringar av organisationen.

För det tredje vill fackförbunden se att regeringen inför böter, sanktionsavgifter, mot arbetsgivare som inte arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete, samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Bekräftas av Arbetsmiljöverket

De höga sjuktalen bland kvinnor på grund av jobbsituationen bekräftas av Arbetsmiljöverkets årsrapport över arbetsskador och sjukfrånvaro under 2023, som också presenterades under onsdagen. Den visar att det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor drabbas av sjukdom på grund av jobbet, som män, och att det ökat jämfört med före pandemiåren.

Den vanligaste orsaken till arbetssjukdom är bristande organisation och sociala faktorer, som exempelvis hög arbetsbelastning med liten möjlighet att påverka sitt arbete och återhämta sig.

Det är främst kvinnor inom vård, omsorg och skola som drabbas av sjukdom på grund av de orsakerna. Siffran för den gruppen är den högsta på tio år.

I en kommentar poängterar myndigheten att den utvecklingen är oroväckande och att arbetsgivarna måste fokusera på arbetsmiljöriskerna i kvinnodominerande verksamheter som vård och omsorg.

Fem fackförbund inom välfärden

Samarbetet Facken i Välfärden består av de fem fackförbunden Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Sveriges Lärare, som tillsammans företräder cirka 1,2 miljoner anställda.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida