Sjukfrånvaron för 2001 i Hallands län

13 maj 2002

Anställda inom hälso- och sjukvård
2001: 33 dagar
2000: 30 dagar
1999: 26 dagar

Anställda vid länssjukhuset
2001: 27 dagar
2000: 23 dagar
1999: 22 dagar

Åldersgruppen 40–49 år hade flest sjukdagar, åldersgruppen 50–59 år flest sjukskrivningar över 28 dagar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida