Sjukhusledning stoppade försök till munkavel

10 mars 1997

NORRBOTTEN. Självklart ska de anställda få uttala sig i medierna även på arbetstid om verksamheten tillåter det. Så säger sjukhusdirektören i Luleå-Boden, Gunnar Persson. Därmed avvisar han den policy som verksamhetschefen för kirurgi nyligen förde fram till sina anställda. Enligt den policyn skulle personalen enbart få uttala sig för massmedier på raster och fritid och några journalister skulle inte få komma in på avdelningarna. Vårdförbundet SHSTF, som varnat för en ökad tystnad genom verksamhetschefens munkavel, är nöjt med sjukhusdirektörens klarläggande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida