Sjuksköterska behöver ej arbeta som biträde

8 december 1997

STOCKHOLM. Du ska arbeta som sjukvårdsbiträde, frånsett att du inte behöver arbeta med städning och i köket. Det sa arbetsgivaren till en sjuksköterska inom Grannskapsservice i Stockholm. Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning, dit medlemmen vände sig, sa nej och lade tolkningsföreträde. Vid den efterföljande förhandlingen plockade arbetsgivaren fram ett papper om att det var policy att en sjuksköterska skulle kunna beordras arbeta som biträde och att en vägran skulle kunna vara skäl för uppsägning. Vårdförbundet SHSTF vidhöll att det inte förelåg någon arbetsskyldighet som biträde och fick arbetsgivaren att dra tillbaka sitt policypapper. Arbetsgivaren och Vårdförbundet SHSTF ska nu tillsammans utarbeta ett papper om vilka förväntningar som ställs på sjuksköterskorna inom företaget.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida