Sjuksköterska blir professor i Värmland

Karlstads universitets första professor i omvårdnad, Gun Nordström, har samma inriktning på sin forskning som universitetet.

 – Det ska bli spännande att arbeta vid ett nytt, icke medicinskt universitet och med färre studenter än vid Karolinska institutet. Dessutom fick jag en bra lön, säger sjuksköterskan Gun Nordström.

Vid universitetet i Karlstad är omvårdnadsforskningen inriktad på hur hälsa och livskvalitet kan främjas och hur ohälsa kan förebyggas, vilket stämmer väl med Gun Nordströms eget forskningsområde.

Som professor är hon ansvarig för ämnet omvårdnad samt för forskning och forskarutbildning i detta ämne vid institutionen för hälsa och vård, avdelningen för omvårdnad. Vad som avgör hur vetenskaplig kunskap sprids och används i vården är ett annat viktigt område för forskning både på institutionen och för henne själv.

– Omvårdnadsvetenskapen ska ju förse vården med evidensbaserad kunskap. Ledarskap och organisation är några betydelsefulla faktorer för att det ska fungera. Samverkan mellan utbildningen och vårdens verksamheter är också viktigt, säger hon.

Gun Nordström tillträdde som professor i mitten av januari. Hon har tidigare bland annat varit verksam vid Karolinska institutet i Solna och som klinisk lektor vid Huddinge universitetssjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida