Sjuksköterska professor i Linköping

Sjuksköterskan Anna Christina Ek är sedan den första januari professor i vårdvetenskap vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Tjänsten är dels förlagd till akutkliniken vid Universitetssjukhuset, dels till Hälsouniversitetet, där Anna Christina Ek är ämnesansvarig både för grundutbildningen till sjuksköterska, för specialistutbildningen och för forskarutbildningen.

Anna Christina Ek är från början operationssjuksköterska. Hon utbildade sig till vårdlärare inom operationssjukvård och tog en fil kand i pedagogik och sociologi, innan hon började sin forskarutbildning vid den medicinska fakulteten inom området socialmedicin. Hon har disputerat på en avhandling om hur en god näringsstatus förebygger utveckling av trycksår och förbättrar läkningsprocessen av de trycksår som redan finns. Ett forskningsområde med nära anknytning till det praktiska omvårdnadsarbetet.

I Linköping finns utbildningarna till sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare alla inom Institutionen för Medicin och Vård. Studenterna på de olika utbildningarna läser flera grundläggande kurser gemensamt.

Anna Christina Ek hoppas kunna knyta forskningen närmare till den praktiska omvårdnaden av patienter.

– Det är lätt att forskande sjuksköterskor får en stämpel som teoretiker, säger hon. Men den kliniska anknytningen är väldigt viktig.

På akutkliniken vid Universitetssjukhuset räknar Anna Christina med att bygga upp en egen forskning i omvårdnad och fungera som ”bollplank” för att vidareutveckla omvårdnaden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida