Sjuksköterska professor i omvårdnad i Karlstad

5 april 2004

Gun Nordström är ny professor i omvårdnad vid Karlstads universitet. Hon kommer närmast från Karolinska institutet i Stockholm, där hon har varit docent i omvårdnadsvetenskap och arbetat som klinisk lektor. Hon är från början sjuksköterska (narkossjuksköterska) och har också arbetat som vårdlärare och vårdutvecklingschef.

– Omvårdnadsvetenskapen ska ju förse vården med evidensbaserad kunskap. Ledarskap och organisation är några betydelsefulla faktorer för att det ska fungera. Samverkan mellan utbildningen och vårdens verksamheter är också viktig, säger hon. www.kau.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida