Sjuksköterska utreds för korruption

Sjuksköterskan gifte sig med en döende man som hon vårdade. Hans söner gjorde en polisanmälan och hävdar att hon har utnyttjat sin ställning. Nu utreds hon av Riksåklagarens enhet mot korruption.

Enligt sönernas anmälan gjorde sjuksköterskan ständiga besök hos pappan och fick så småningom ansvar för hans vård i livets slutskede. Efter några månader gifte de sig och dagen efter ska en större fritidsfastighet ha sålts, skriver Nerikes Allehanda.

Större uttag från mannens konto och flytt av pengar ska också ha skett. Dessutom upprättades ett testamente till sjuksköterskans förmån, enligt polisanmälan. Ett halvår efter giftermålet dog mannen. Enligt Nerikes Allehanda hävdar sönerna att de knappt fick prata med sin pappa – sjuksköterskan tyckte att de inte skulle lägga sig i.

Förundersökning pågår

Tomas Hörnfeldt på Örebropolisen bekräftar för Vårdfacket att en anmälan har kommit in från sönerna och att förundersökning pågår. I övrigt hänvisar han till åklagare Erik Fogelspo på Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten som leder utredningen. Åklagaren går dock inte att nå eftersom han är på tjänsteresa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida