Sjuksköterskan blev påläggskalvnär kommunen utbildar nya chefer

Hon kommer aldrig att arbeta som sjuksköterska igen. Ändå är hon i själen alltid sjuksköterska.

6 december 1999

För fyra år sedan var Noshin Hafizi klar med sin sjuksköterskeutbildning i Skövde. Hon flyttade till Göteborg och började arbeta inom Göteborgs sjukvård. Hon arbetade på sjukhus och i primärvården.

Förra året valde hon sig en ny framtid.
– Jag vill arbeta med människor. Det var därför jag valde att bli sjuksköterska. Men nu vill jag göra det på ett annat sätt. Jag vet att jag skulle trivas med att ha en grupp medarbetare som jag såg utvecklas under arbetets gång. Visst finns det också problem i chefsjobbet, men jag tycker om att lösa problem.

Att Noshin Hafizi skulle lämna det praktiska sjuksköterskearbetet hade hon alltså klart för sig. Hon sökte jobb som biverkningsutredare på Astra. Hon hade en doktorandtjänst på Sahlgrenska på gång. Men hon valde att gå in i Göteborgsregionens traineeprogram.

I ett av Göteborgs stadskanslis sammanträdesrum har stadens äldreomsorgschefer samlats. De har många punkter på dagordningen, en är en presentation av en ny metod för att följa upp kvaliteten i verksamheten. Presentationen ska göras av Marie Stoltz Löfgren, som varit Noshin Hafizis handledare under tiden på stadskansliet. Noshin Hafizi har deltagit i det förberedande arbetet. Nu ska hon följa med på sammanträdet för att se och lära.

Stadskansliet i Göteborg är en av hennes olika placeringar. Hon inledde med att under ett par månaders tid bekanta sig med den kommunala förvaltningen i Lerum. Sedan har hon varit runt i grannkommunerna – efter stadskansliet väntar en period på Älvsborgs stadsdelsförvaltning i Göteborg. Den sista placeringen är dock i värdkommunen Lerum.

Samtidigt träffas de 20 traineerna regelbundet. De träffarna är höjdpunkter i utbildningen, anser Noshin Hafizi.

– Trots att vi har så olika bakgrund och inriktning har vi också gemensamma problem att diskutera. Vi bygger ett nätverk, det är alltid bra att kunna lyfta telefonluren och ringa någon som man redan känner. Och så kan det kan vara roligt att diskutera avfallshantering med en civilingenjör också!

Påläggskalv
Trainee är engelska och betyder något i stil med aspirant eller lärling. Traineer, det vill säga påläggskalvar, är ganska vanliga inom den privata sektorn, men det handlar då mest om personer med teknisk eller ekonomisk utbildning.

Traineebegreppet har tagits upp också av den offentliga sektorn, men även i de fallen handlar det mest om civilingenjörer och civilekonomer. Det ser man om man bläddrar i den broschyr som presenterar Göteborgsregionens 20 traineer. Tillsammans med personalvetarna dominerar de fullständigt. Men ett av två undantag är sjuksköterskan Noshin Hafizi.

Svårt att hitta chefer
Den första gruppen traineer, av vilka Noshin Hafizi är en, började sin traineeperiod den 1 september förra året, en utbildning som kommer att vara avslutad den 31 maj nästa år. Nu i höst startade ytterligare en grupp traineer sin utbildning. Men i den gruppen finns ingen sjuksköterska, helt enkelt därför att ingen kommun önskat sig det.

Ulla Britt Block är ansvarig för traineeprogrammet i det kommunförbund som heter Göteborgsregionen och som bildats av Göteborg och dess närmaste grannkommuner.

Hon berättar om kommuner som har svårt att hitta dugliga, unga människor till sina chefsjobb. Om sneglandet på industrins metoder. Om sjuksköterskan Noshin Hafizi och den lärare som en av de andra kommunerna önskade sig men som de aldrig fick tag i. Om ambitionen att hitta ungdomar med utländsk bakgrund.

– De här unga människorna får gå runt på olika ställen och se och lära. Vi vill att de ska få ett vidare begrepp om vad kommunen är och sysslar med. Visst kostar det, men det är också stimulerande att få in en ung människa i verksamheten, med nya idéer om det vi gör.

För få sjuksköterskor söker chefsjobben
I Lerum heter den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Robert Blomström. Med sina 44 år på nacken tillhör han de yngre bland de anställda i Lerums äldreomsorg. Just äldreomsorgen är en ödesfråga för kommunen, inte minst för att genomsnittsåldern bland dem som arbetar där är runt 50 år. Kommunen måste se till att rekrytera yngre människor.

– Jag går regelbundet in och undervisar på gymnasieskolans omvårdnadsprogram, men det vore bättre om Noshin gick. Det är lättare för ungdomarna att identifiera sig med henne än med mig, som är en gammal gubbe i deras ögon.

Kommunen har inte bara svårt att rekrytera personal till sin äldrevård. Man har också för få sjuksköterskor som söker chefsjobben. Det var ytterligare ett skäl till att Lerum valde just en sjuksköterska när man skulle utse sin trainee.

Huvuddelen av sin tid tillbringar traineerna på olika praktikplatser. De är inte bara förlagda till den värdkommun som varje trainee är placerad hos utan också till de andra kommuner som ingår i Göteborgsregionen. I traineeprogrammet ingår också gemensam utbildning på sammanlagt elva veckor.

Inga utfästelser om arbete
Efter 22 månader är traineeperioden slut. Vad händer då? Det finns inga utfästelser, vare sig från kommunen att erbjuda jobb eller från traineen att erbjuda sin arbetskraft.

Men visst har Lerum ett försteg när Noshin Hafizi ska välja arbetsgivare. Bland annat tycker hon att de visade respekt för henne när de inte bad henne rycka in som sjuksköterska under sommarkrisen.

– De har lyssnat på mina behov när vi lagt upp traineeprogrammet. Det är en förvaltning där man tänker nytt – det visade de väl inte minst genom att välja en sjuksköterska som trainee! Om de kommer med ett intressant erbjudande står de först på min lista.

Hur länge hon sedan stannar där är en annan femma. Det där med att forska lockar henne fortfarande

– Men först måste jag hitta ett ämnesområde som är så viktigt att fördjupa sig i att allt annat i världen känns oviktigt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida