Sjuksköterskan satte in katetern fel

Patienten hävdade att det gjorde så ont att han skrek, sjuksköterskan att han förnekade smärtor när hon frågade.

En 20-årig man som kom till sjukhuset med akuta buksmärtor lades in för observation. Eftersom smärtorna inte gick över beslöt den ansvariga läkaren dagen efter om operation. Inför ingreppet på eftermiddagen satte en sjuksköterska en kateter.

Patienten anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden. Han hävdade att det hade gjort så ont då sjuksköterskan satte in katetern att han hade skrikit av smärta men hon hade bara fortsatt. Då han kom in på operationssalen hade han berättat att han trodde att något var fel eftersom det gjorde så ont i hans penis. Personalen hade konstaterat att det inte fanns något kiss i urinpåsen, ringde genast efter den läkare som skulle operera honom och sövde därefter ner honom.

Efter operationen blödde hans penis och smärtorna var kvar. En sjuksköterska hade då förklarat för honom att katetern hade blivit fel insatt och kuffad i urinröret i stället för ovanför. Den satt så i två timmar. Smärtorna fortsatte en tid och 20-åringen oroade sig för bestående men.

Sjuksköterskan hävdade i sitt yttrande att hon hade arbetat mycket lugnt och försiktigt. Hon hade frågat honom flera gånger om det gjorde ont och fått till svar att det inte gjorde det och han hade inte uttryckt någon smärta vid kuffningen heller.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att man tror på patienten vars uppgifter också stöds av den medföljande sambon.

Utredningen har också visat att katetern var fel insatt och att det blödde när den läkare som skulle operera mannen tog ut den och satte in en ny.

Nämnden hävdar att sjuksköterskans yttrande visar att hon kände sig osäker och anser att hon borde ha rådgjort med någon mer erfaren kollega då det inte kom någon urin i påsen. Hon får en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2499/03:a4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida