Sjuksköterskebristen beror på dålig personalpolitik

Om villkoren i yrket vore bättre skulle fler motiveras att arbeta heltid. Det räcker enligt Vårdförbundet för att lösa sjuksköterskebristen. ”I vilket manligt dominerat yrke arbetar hälften deltid?” undrar Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

7 december 1998

Gör inte om misstaget att försöka utbilda bort bristen på sjuksköterskor! Det finns mängder av sjuksköterskor som i dag tvingas eller väljer att arbeta deltid. De skulle kunna arbeta heltid – om de fick en rimlig löneutveckling, om den stela sjukvårdsorganisationen bröts upp och om arbetsgivarna inrättade heltidstjänster. På det sättet skulle motsvarande 7 390 heltidsarbetande sjuksköterskor kunna hämtas ur landstingens och kommunernas egna led.

Det är Vårdförbundets budskap till regeringens kommission för framtidens arbetsmarknad inom vård och omsorg (”vårdkommissionen”), som också fick spridning genom en debattartikel i Dagens Nyheter av förbundets ordförande Eva Fernvall.

Eva Fernvall är en av ledamöterna i vårdkommissionen, som efter regeringsombildningen i oktober startat om med biträdande näringsministern Mona Sahlin som ordförande. I somras fick parternas representanter i kommissionen i uppdrag att redovisa förslag till hur vårdyrkena skulle kunna bli mer attraktiva så att det blev lättare att rekrytera personal.

Räkneexempel
Vårdförbundets svar till vårdkommissionen är ett räkneexempel. Man har helt enkelt tagit fram statistik på vilken sysselsättningsgrad sjuksköterskor i olika åldrar i verkligheten har.

Hälften av Vårdförbundets medlemmar är anställda på deltid. Den överenskomna sysselsättningsgraden (det som står på anställningsbevisen) i nästan alla åldersgrupper är i genomsnitt 90 procent. Men så mycket arbetar man inte.

Några exempel: Vårdförbundets medlemmar i åldern 27–38 år arbetar i genomsnitt 68 procent, 45–59-åringarna i genomsnitt 85 procent.

Om 27-38-åringarna ökade sin verkliga sysselsättningsgrad från 68 procent till 75 procent skulle det motsvara 1 560 heltidstjänster, om 45–59-åringarna ökade sin sysselsättnings-grad från 85 till 100 procent skulle det motsvara 5 830 heltidstjänster. Sammanlagt finns det alltså 7 390 heltidsarbetande sjuksköterskor i landstingens och kommunernas ”deltidarreserv” – och merparten finns i landstingen.

Recept i fem delar
– Det räcker till att fylla hela den brist som finns i dag, hävdar Eva Fernvall. Arbetsgivarna pratar om att man måste utbilda fler. Men vi säger: gör inte om misstaget från förr. Utbilda inte fler sjuksköterskor till deltidsarbeten. Vi har redan tillräckligt med sjuksköterskor. Förändra i stället villkoren i vården så att sjuksköterskorna kan arbeta heltid. I vilket manligt dominerat yrke arbetar hälften av de anställda deltid?

Eva Fernvall beskriver hur Vårdförbundet tycker att villkoren för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker ska förändras så att deras yrken blir mer attraktiva. Det är ett recept i fem delar:

* En rimlig löneutveckling. En sjuksköterska som skaffar sig en specialistutbildning kan räkna med att höja sin lön under sitt yrkesliv med på sin höjd 5 500 kronor i månaden. Med månadslöner som i många fall ligger under 17 500 kronor blir det i det närmaste omöjligt att locka ungdomar till yrket, och det stimulerar inte heller de redan anställda att arbeta mer och utvecklas i yrket.
* Fler karriärmöjligheter. Om man till exempel forskar finns det efter avslutad forskning inget annat alternativ än att återgå till samma arbetsuppgifter som tidigare – och samma löneläge.
* Förändra den stelbenta och gammaldags arbetsorganisation som fortfarande präglar vården. Sjukvårdspersonalen måste själv få ta ansvar för hur arbetet läggs upp, det är de som arbetar närmast patienterna.
* Fler heltidstjänster – men också en arbetsmiljö och arbetsorganisation som gör att de som arbetar i vården orkar med ett heltidsarbete. I dag orkar många inte arbeta heltid, och tycker inte heller att det är värt slitet.
* Fler och tydliga befogenheter till de chefer som arbetar närmast verksamheten.

Utbytbarheten
Debattartikeln i Dagens Nyheter har väckt några, men inte så många, reaktioner hos förbundets medlemmar. Eva Fernvall själv har fått två samtal från upprörda medlemmar. Till Vårdfackets redaktion har det kommit ytterligare några brev och samtal. Eva Fernvall förstår att många medlemmar tycker att de har ett tungt jobb, och därför kan undra hur de då ska orka arbeta heltid:

– Men vi vill göra upp med synen på sjuksköterskan som utbytbar, att man tror att bara man fyller på med fler så är problemet löst. Det betyder inte att alla måste arbeta heltid. Var och en måste förstås själva bestämma hur de vill jobba. Att arbeta deltid när man har små barn tycker jag är rimligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida