Sjuksköterskor arbetslösa efter konkurs

Mitt i högsommaren invigdes högtidligen hospicet Vårdhuset Öringelund utanför Laholm. Ägare hade aldrig tidigare drivit verksamhet inom hälso- och sjukvården. Konkursen kom snabbt och nio sjuksköterskor blev arbetslösa.

3 november 2003

Det finns många som i dag har funderingar kring projektet. Var det chanslöst från början? Menade ägarna allvar? är några av de frågor som ställs. Leif Lindroos, en av ägarna, hävdar att syftet var seriöst.

– Jag har ingen bakgrund inom vården, men min fru är sjuksköterska och vi har satsat flera år och en halv miljon kronor på det här, säger han.

Livslängden blev bara drygt tre månader för Vårdhuset Öringelund i Öringe. I augusti kom tydliga signaler: lönen för de anställda var försenad. I september fick de inga löner och den 3 oktober lämnades konkursansökan in.

Leif och Christel Lindroos började med att genom sitt företag Conima hb köpa fastigheten av Laholms kommun. Conima har samma ägare som hospicet, men har ingen annan verksamhet än att hyra ut lokaler, enligt Leif Lindroos.

I april anställdes cirka 15 personer, däribland nio sjuksköterskor som fick provanställningar. De fick sedan tills- vidareanställningar i slutet av augusti.

I månadsskiftet juni-juli skedde invigningen. Då fanns en stor optimism om att fylla de platser som fanns, både korttidsboende och längre boende. Men så blev det inte. Antalet patienter blev färre än ägarna beräknat.

Ord står mot ord om varför det blev så. Leif Lindroos säger att bland annat kommunen lovat skicka patienter, medan representanter för Laholms kommun förnekar detta.

Konsekvensen blev ekonomiska problem. Visserligen fick de anställda ut sin lön för augusti, men en vecka för sent.

– Pengarna tog slut. Jag var tvungen att låna pengar till lönerna, säger Leif Lindroos.

I september blev det stopp. Konkursansökan den 3 oktober i år var inte den första för Leif Lindroos. Enligt Patent- och registreringsverket, prv, är det femte gången hans namn finns registrerat i företag som gått i konkurs. De senaste var 1998 och 2001. Inget av företagen hade anknytning till hälso- och sjukvården.

– Men bara i ett fall har jag själv gått i konkurs, 1998. Den konkursen berodde på att jag blev blåst på en stor summa pengar. De andra gångerna har jag antingen ägt eller suttit i styrelsen för företag som blivit olönsamma efter det att jag gjort mig av med dem, säger Leif Lindroos.

Enligt PRV var han samtidigt verkställande direktör och styrelseledamot i två av företagen och styrelseledamot respektive styrelsesuppleant i de två andra.

De nio sjuksköterskorna är nu arbetslösa. Några är tjänstlediga från andra tjänster. Vårdförbundet och konkursförvaltaren har uppmanat alla att vända sig till arbetsförmedlingen eftersom det är förutsättningen för att de ska omfattas av den statliga lönegaranti som ger dem lön viss tid bakåt och framåt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida