Sjuksköterskor behöver förbättringskunskap

7 oktober 2005

Det räcker inte att sjuksköterskor har kunskap som är direkt knuten till professionen. De måste också ha kunskap om hur förbättringsarbete går till. Det framhåller Svensk sjuksköterskeförening, SSF, i en ny reviderad utgåva av Strategi för kvalitetsutveckling av omvårdnad.

Torie Palm Ernsäter, kvalitets- och vårdutvecklingsansvarig på SSF, hoppas att strategin ska vara ett stöd för sjuksköterskor och första linjens chefer. I skriften beskrivs också vilka arbetsguppgifter och vilken kompetens en »underlättare« bör ha. Strategin finns på SSF:s webbplats www.swenurse.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida