Sjuksköterskor belönas med stipendier på lymfomdagen

Sjuksköterskor belönas med stipendier på lymfomdagen
Sjuksköterskorna Christel Wendt och Annika M Kisch forskar om stamcellstransplantationer och sexualitet samt donatorer. Foto: Privat

I morgon tar sjuksköterskorna och forskarna Christel Wendt och Annika M Kisch emot stipendier från Blodcancerförbundet på internationella lymfomdagen. De forskar om stamcellstransplantationer och sexuell hälsa respektive stamscellstransplantationer och syskondonatorer.

14 september 2012

Den som lider av blodcancer och genomgår stamcellstransplantation har inte bara en tuff behandling framför sig. Biverkningarna av själva behandlingen är också påfrestande.

Det vet Christel Wendt som arbetar halvtid som sjuksköterska på hematologi- och koagulationskliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Biverkningarna handlar inte bara om att patienterna tappar hår och går ner i vikt, deras sexuella hälsa påverkas också i negativ riktning. För kvinnorna handlar det om sammanväxningar av slidans slemhinna och frånvaro av sexuell lust. För männen är det vanligt med erektionsproblem och i vissa fall sammanväxning av förhuden.

– De här patienterna får enorma smärtor, säger Christel Wendt.

Ska undersöka partnerns perspektiv

Den sexuella hälsan för den här patientkategorin är ganska outforskad, tycker hon. Hon har tidigare tillsammans med en kollega skrivit en broschyr som svarar på frågor kring sexualitet och blodsjukdom, som säljs både i Sverige och utomlands. Just nu befinner hon sig i början av sin doktorsavhandling som handlar om hur stamcellstransplanterade patienter upplever sin sexuella livskvalitet. I förlängningen ska hon också titta på partnerns perspektiv.

Om syskondonatorer

Annika M Kisch jobbar även hon halvtid på samma klinik. Fokus i hennes forskning är hur patienter och deras syskon upplever stamcelltransplantationen respektive donationen.

– Förut har man tagit syskondonatorer mycket för givet, säger hon.

Intresset för ämnet väcktes av ett ansvarsfall för några år sedan, där kliniken visserligen inte blev fälld. Det handlade om att ett syskon hade känt sig tvingat att ställa upp och donera stamceller.

– Vi diskuterade fallet mycket på kliniken och vi ändrade vårt omhändertagande efter det. Det är det nya omhändertagandet som ligger till grund för min forskning, säger Annika M Kisch.

Stipendierna på vardera 150 000 kronor ska gå direkt in i forskningen, berättar de.

– Det är så roligt att vi har blivit utvalda tillsammans med tio andra forskare, det känns hedrande, säger de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida