Sjuksköterskor får utlovade pengar

De sjuksköterskor som fick löfte om ett stipendium på 25 000 kronor om de stannade kvar inom vården i Härnösand Medelpad i tre år får sina pengar.

25 juni 2004

Arbetsgivaren i Härnösand-Medelpad ville genom att lova extra pengar underlätta rekryteringen när bristen på sjuksköterskor var stor. För tre år sedan fick därför blivande sjuksköterskor löfte om ett stipendium på 25 000 kronor om de fanns kvar inom sjukvårdsområdet tre år efter avslutad utbildning.

Men när de berörda sjuksköterskorna i våras begärde att få sina pengar sa personalchefen Karin Westin nej. I ett brev till en av sjuksköterskorna skrev hon: ”Utifrån rådande situation, både avseende ekonomi och bemanning, avslås din ansökan”.

Vårdförbundet kopplades in. Ordföranden Conny Carlsson kontaktade sjukhusdirektören Rolf Forsström som lovade titta på frågan.

– Han har nu förklarat, bland annat efter att ha pratat med den sjukhusdirektör som gav löftet för tre år sedan, att sjuksköterskorna ska få sina 25 000 kronor, säger Conny Carlsson.

Det här gäller inte bara dem som har nått treårsgränsen nu utan även dem som kommer upp i samma anställningstid kring årsskiftet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida