Sjuksköterskor från privata bolag lånas ut till coronavård

Sjuksköterskor från privata bolag lånas ut till coronavård
Fältsjukhuset på Älvsjömässan i Stockholm håller på att färdigställas. Stockholmsregionen försöker nu få in vårdpersonal även från de privata vårdgivarna. Bild: TT

I Stockholm utförs en stor del av vården av privata aktörer. Nu ställs planerade operationer in och personal frigörs som ska förstärka vården under coronakrisen. Samtidigt diskuteras förutsättningarna med Vårdförbundet.

Region Stockholm gick förra veckan ut med att Sophiahemmet ställt sin personal till förfogande för akutsjukvården. Ersta sjukhus ökar kapaciteten för att ta emot mer akut kirurgi. Och Sophiahemmets Capio Artro Clinic kommer att avlasta akutsjukvården med frakturkirurgi.

Även Aleris, en stor privat vårdaktör, går in i akutsjukvården med sina anställda inom den planerade kirurgin och ortopedin. Då den typen av vård ställs in frigörs deras operations-, kirurgi- och anestesipersonal.

”Vet att det blir tufft”

I ett uttalande på Aleris hemsida skriver Aleris chefsläkare Bo Wihlborg: ”Vi och våra medarbetare har stått beredda att mobilisera sedan allvaret i situationen blev uppenbart. Vi är enormt stolta över alla våra medarbetare som nu går in och gör en stor insats, vi vet att detta kommer att bli tufft. Men nu handlar det om att rädda liv.”

Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson har uppmanat privata vårdgivare att bistå regionen med personal för att klara det akuta coronaläget.

Enligt Läkartidningen snabbutbildas sedan i fredags en grupp på omkring 50 personer från Aleris och företaget Proliva, på Karolinska, för att kunna arbeta inom intensivvården.

Det gäller operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och anestesiläkare.

Har kvar sin anställning

Vårdförbundet undersöker nu vilka förutsättningar som gäller för de anställda.

– Vi vet inte de exakta formerna för hur de privata företagens personal ska arbeta för regionen. Det vi fått till oss är att de ska hyras ut till regionen, men ha kvar sin anställning i företaget, säger Jane Stegring, vice ordförande i Vårdförbundet Stockholm.

Vårdförbundet i Stockholm har dagliga, korta möten med ledningen för Region Stockholm.

– Vi har fått information om att de privata vårdgivarna har skyldigheter att delta i sjukvården i händelser av kris. Men jag vet inga detaljer, det här är en extrem situation, som vi inte har någon erfarenhet av tidigare, säger hon till Vårdfokus.

Kan väcka oro

Jane Stegring märker ett starkt engagemang och stor villighet att ställa upp från Vårdförbundets medlemmar, både anställda i regionen och i privat regi.

Hon förstår att det kan vara förvirrande och väcka oro, för den som sökt sig till exempelvis planerad operationsvård i privat regi, att hamna i stormens öga och vårda patienter sjuka i covid-19.

– Vi kände inte heller till att vården kunde omvandlas så här. Många av sjuksköterskorna sluter upp nu när vården prövas, men med förutsättningen att det måste finnas rätt skyddsutrustning, säger hon.

De exakta formerna för anställningar eller förutsättningar är inte klara än.

– Det här är en stor fråga som vi analyserar och utreder för närvarande. Samtal förs med vissa av arbetsgivarna. Jag kan inte säga mer just nu om den frågan, säger Rikard Hultman, förbundsjurist på Vårdförbundet.

Vårdfokus har sökt ledningen för Region Stockholm, men den kan i dagsläget inte svara på frågor i ämnet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida