Sjuksköterskor saknar trygg och tydlig chef

1 september 2006

Hur chefen är spelar stor roll för att sjuksköterskor ska trivas med sitt jobb och därmed vilja stanna kvar. Det har Stina Sellgren, ställföreträdande omvårdnadschef på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, kommit fram till i en studie.

Karolinska hade stora problem med hög personalomsättning redan innan sjukhuset slogs samman med Huddinge sjukhus. Stina Sellgren ville veta varför och med sin studie fann hon att ledarskapet hade stor betydelse. I en enkät om chefssjuksköterskans ledarskap svarade medarbetarna att de vill att det ska vara tydligt.

– De vill ha en trygg chef som kan få alla att fokusera på och samlas kring gemensamma mål, och mer ordning och reda än vad chefssjuksköterskorna själva tror, säger Stina Sellgren.

En anledning till att chefssjuksköterskornas roll inte är så tydlig tror hon ligger i den svenska sjukvårdens organisation.

– I övriga världen är sjuksköterskor chefer över den del av verksamheten som de styr över. Nurse managers sköter omvårdnaden och läkare kommer dit som konsulter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida