Sjuksköterskor undvek mrsa-smittade

3 oktober 2012

Bristande kunskap hos personal skapar rädsla för mrsa-smittade patienter. Den slutsatsen drar sjuksköterskan Helene Andersson efter att i en studie ha intervjuat smittade patienter. Hon har också intervjuat sjuksköterskor och undersköterskor, som inte arbetade på infektionsklinik, om deras upplevelser av att vårda mrsa-smittade personer. En del av dem gick inte in till patienterna mer än nödvändigt för att de var rädda att själva bli smittade. ?

Avhandlingen heter Mrsa and other resistant bacteria: prevalence, patient and staff experiences, wounds and infection control.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida