Sjuksköterskor varslade i Norrbotten

Norrbottens läns landsting har preliminärt varslat 150 av sina anställda. Även sjuksköterskorna är berörda.

– Men vi vet ännu inte hur många av våra medlemmar som kan bli aktuella, säger Katarina Johansson, ordförande för Vårdförbundets lokala avdelning i Norrbotten.

Inom landstinget har det gjorts en översyn av behovet av antalet vårdplatser. En reducering har föreslagits men något formellt beslut hade ännu inte tagits när detta skrevs.

För att ligga steget före har landstingsledningen trots detta lämnat in ett preliminärt varsel till länsarbetsnämnden. Varslet omfattar 150 personer av totalt cirka 7500 anställda och berör såväl sjuksköterskor som undersköterskor, tandsköterskor, läkarsekreterare och administratörer.

– Sjuksköterskorna kommer inte att drabbas värst. Men jag anser att det över huvud taget inte går att säga upp några av våra medlemmar. Med tanke på att platsreduceringen leder till kortare vårdtider kommer de att behövas för att behålla kvaliteten på den vård som ges, säger Katarina Johansson.

Ett annat problem som hon tar upp är åldersstrukturen. Inom samtliga yrkesgrupper är medelåldern hög.

– Här i Norrbotten är det svårt att få tillbaka folk som en gång har farit härifrån. Vid eventuella uppsägningar är det därför viktigt att hitta lösningar som gör det möjligt för folk att sluta i förtid så att de som är unga blir kvar i vården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida