»Sjuksköterskorna får ta de stora stötarna«

- Vi ser att vårdtyngden har ökat. Framför allt mår flyktingarna psykiskt sämre. Det säger Zandra Granfeldt, landstingets samordnare för flyktingsjuksköterskorna i Värmland.

Hon är imponerad av det arbete som flyktingsjuksköterskorna gör.
– Det är de som får ta de stora stötarna. För att klara jobbet krävs speciella egenskaper, de ska vara både bestämda och kunna visa den mjuka sidan.

Flyktingarna kommer ofta från krigsområden och de får vänta väldigt länge i Sverige på besked om de får stanna eller inte.

Zandra Granfeldts uppgift är att se till att hälso- och sjukvården fungerar för flyktingarna och att landstinget får de pengar de ska ha från Migrationsverket och Integrationsverket.

Till sin hjälp har hon en arbetsgrupp med specialister inom psykiatri, allmänmedicin, smittskydd och tandvård. I arbetsgruppen diskuteras mer principiella frågor, aldrig individuella ärenden.

Hon har också regelbundna träffar med de sju flyktingsjuksköterskorna. Då får de möjlighet att diskutera olika frågor och problem. Dessutom går de sju regelbundet på fortbildning.

Zandra Granfeldt har dessutom ansvar för landstingets tolkfrågor.

Organisationen med speciella flyktingsjuksköterskor har funnits en längre tid i Värmland. Även på andra håll i landet finns det renodlade flyktingsjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida