Sjuksköterskorna förstod inte att mannens tillstånd var akut

Mannen ville ha smärtlindring men fick en läkartid tio dagar senare. Hans svåra smärtor visade sig vara ett aneurysm i buken.

På natten fick en 78-årig man svåra buksmärtor och diarré. När besvären inte avtog besökte han eftermiddagen därpå vårdcentralen för sina besvär och bad att få träffa en läkare.

Sjuksköterskan gav honom Alvedon och en läkartid tio dagar senare. Nästa dag återkom mannen i sällskap med en son. Han togs emot av en annan sjuksköterska som förklarade att jourtiderna var slut för dagen.

Mannen sökte då privat vård. En läkare diagnostiserade ett aneurysm i 78-åringens buk och han sändes akut till sjukhuset.

Patienten anmälde sjuksköterskorna på vårdcentralen till Ansvarsnämnden för felaktig handläggning och begärde skadestånd och en ursäkt.

Den första sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att mannen sa sig ha ont från höften och ner mot lårbenet. Han ville ha en kortisoninjektion för att det brukade hjälpa. Sjuksköterskan rekommenderade honom att återkomma nästa dag mellan klockan åtta och tio om han blev sämre.

Den andra sjuksköterskan skrev att 78-åringen hade ont i ryggen och ville ha en smärtstillande injektion. Men det kunde han inte få för dagens jourtider var slut. I enlighet med rutinen hänvisades han därför till annan vårdgivare.

Verksamhetschefen skrev att vårdcentralens service innebär att de som önskar får beställa en läkartid via mottagningssköterska. Om patienten behöver ett akut omhändertagande ordnar sjuksköterskan genast en akut läkartid. En av vårdcentralens läkare är alltid »akutläkare«.

Mannen hävdar bestämt att han aldrig uppmanades att kontakta någon annan vårdinrättning utan själv sökte sig vidare.

Ansvarsnämnden skrev i sin bedömning att det inte har gått att reda ut vad som sas mellan mannen och sjuksköterskorna. Nämnden kan inte heller besluta att vårdpersonal ska be en patient om ursäkt eller pröva frågor om ekonomisk ersättning.

Även om sjuksköterskorna inte förstod att patientens tillstånd var akut är det inte bevisat att de var oaktsamma vid sin handläggning, skrev nämnden och lämnade anmälan utan åtgärd. Patienten överklagade till länsrätten och undrade om det inte var sjuksköterskornas plikt att ställa en preliminär diagnos och kalla in akutläkaren om de var osäkra. Han påpekade också att de klassade sjukdomsbilden som ett tillfälligt symtom men om de hade läst hans journal hade de kunnat se att han hade haft flera allvarliga akuta tillstånd och kirurgiska ingrepp.

Länsrätten skriver i sin bedömning att det inte är visat att sjuksköterskorna har åsidosatt sina åligganden och avslår därför överklagandet. Patienten har överklagat till kammarrätten (länsrätten mål nr 25745-05e, hsan 2005/1238:b2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida