Sjuksköterskorna osäkra som ledare

5 juni 2012

De är pedagogiska ledare som är tillgängliga och får personalen att känna sig trygg. Så ser sektionschefer och sjuksköterskor själva på vad de ger till omsorgspersonal i deras arbete med svårt sjuka och döende.

De känner sig obekväma i sin ledarroll men upplever sig ha en konsultroll inom den palliativa vården. Organiserat chefsstöd erbjuds främst nyanställd personal, medan den erfarna personalen förutsätts arbeta självständigt. Varken sektionschefer eller sjuksköterskor leder det dagliga arbetet.

Läs mer: Törnquist A. Stödjande ledarskap — chefers och sjuksköterskors syn på stöd till personalen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida