Sjuksköterskornas insatser viktiga

Uppföljande besök hos en sjuksköterska är viktiga för patienter som drabbats av kranskärlssjukdom. Det framgår av en avhandling som presenteras i dag i Göteborg.

Att många som drabbats av kranskärlssjukdom röker, har höga blodfettsnivåer, hög blodsockerhalt och högt blodtryck är väl känt och de rekommenderas därför att ändra sin livsföring.

Men i en avhandling, av sjuksköterskan Mona From Attebring, som idag presenteras vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, framgår att många inte genomfört de rekommenderade förändringarna när de efter några månader gör ett uppföljande besök hos sjuksköterska.

Bara hälften slutade röka

En tidigare studie visar att en tredjedel av de som lades in på hjärtkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset mellan 1995 och 1999 var rökare men bara hälften av dem slutat röka tre månader efter utskrivningen. Och om en patient med hjärtbesvär inte klarat av att sluta röka för insjuknandet var det sannolikt att hon skulle fortsätta röka även efter utskrivningen från sjukhuset.

I sin avhandling säger Mona From Attebring nu att det är möjligt att förändra patienternas livstil. Genom ett intensifierat omhändertagande och mer och tydligare information om riskerna med till exempel rökning och behovet av motion och hälsosammare kost är det möjligt att minska riskerna för ett återinsjuknande. 

I det arbetet har sjuksköterskan en viktig funktion, inte minst vid de uppföljningsbesök som erbjuds efter sjukhusvistelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida