Sjuksköterskor outstanding

2 november 2016

Lungsjuka Qudsia Ahmeds vårdkontakt är en sjuksköterska. Inte så konstigt kanske, om det inte vore för att Qudsia själv är pensionerad anestesiläkare. Trots sin yrkesbakgrund, och att hon vet mycket om lungornas funktion, är sjuksköterskan hennes enda vårdkontakt och hon ger vården högsta betyg.?

Läs i Vårdfokus om Cuckoo lane surgery i västra London där sjuksköterskor äger, styr och vårdar. Vårdcentralen har som en av tre vårdcentraler i Storbritannien fått det bästa möjliga omdömet, outstanding, i en officiell mätning. Att sjuksköterskor står bakom den bästa vårdcentralen i landet har skapat en enorm uppståndelse. Så många vill komma på studiebesök att enheten har börjat ta betalt. Vårdkvaliteten är viktigast och när studiebesök tar tid från personalen måste ersättare tas in.??

Vad är då hemligheten med denna framgång? Ett svar är att en stor del av sjuksköterskorna har utbildning till nurse practitioner, avancerad specialistsjuksköterska. De har en utbildning utöver specialistsjuksköterskans, för att göra egna bedömningar och förskriva läkemedel.

?Men minst lika viktigt verkar ledarskapet vara. ”Jag är extremt noggrann när jag rekryterar och håller kvar mina medarbetare genom att låta dem växa”, säger chefen på Cuckoo lane surgery. En av sjuksköterskorna bekräftar bilden: ”Här har jag fått utveckla min roll och jobbar nu på toppen av min potential.” ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida