Covid-19

Sjuksköterskors öppna brev från Wuhan dras tillbaka

Sjuksköterskors öppna brev från Wuhan dras tillbaka
Kinesiska patienter med corona-infektion vilar i långa rader av kabinrum i det tillfälliga sjukhuset Fangcang på gymnasiet Hongshan i Wuhan. Bild: TT Nyhetsbyrån

Två kinesiska sjuksköterskor har skickat ett rop på hjälp genom den välkända medicinska tidskriften Lancet. De vittnar om den hårda pressen i vården av corona-smittade. Nu dras artikeln in.

28 februari 2020

Sjuksköterskorna har skrivit ett öppet brev som Lancet publicerade tidigare i veckan. Där berättar sjuksköterskorna att de varit på plats en månad i Wuhan, den kinesiska stad där utbrottet av covid-19 startade. De kom dit för att hjälpa till och har arbetat med att förse patienterna med syrgas, ta ekg och bevaka monitorering av vitalparametrar. Miljön på isoleringsavdelning där de jobbat beskriver de som extrem, kaotisk och ”svårare än de någonsin kunnat vänta sig”.

Sjuksköterskorna vädjar till kolleger och annan medicinsk personal att komma till Kina för att hjälpa till i arbetet.

Brevet publicerades i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Lancet i måndags, 24 februari. Genom publiceringen har brevet fått stor spridning och uppmärksamhet, även i svenska dagstidningar. En orsak till spridningen kan vara att informationen från Kina annars är strikt kontrollerad.

Drog tillbaka artikeln

Men i onsdags drog Lancet tillbaka sin publicering av det öppna brevet. Tidskriften uppger till Vårdfokus att det skett på begäran av författarna till brevet. Sjuksköterskorna har kontaktat Lancet och förklarat att det inte var förstahandsuppgifter de delat med sig av, samt att de önskar att tidskriften drar in publiceringen.

Lancet förklarar att de agerat utifrån sina riktlinjer. Nyhetsbyrån Reuters har sökt sjuksköterskorna för att försöka få uppgifterna verifierade.

Liksom vetenskapliga artiklar som Lancet publicerat och sedan drar tillbaka, så ligger det öppna brevet kvar på deras hemsida, men med en tydlig stämpel att det är tillbakadraget.

I sitt brev beskriver sjuksköterskorna bland annat bristen på skyddsutrustning, munskydd, skyddsglasögon, handskar och förkläden. De berättar om kolleger som fått smärtsamma eksem efter att ha desinficerat sina händer gång på gång.

Sjuksköterskorna berättar att de bär så kallade N95-masker, ett slags andningsskydd, under så långa perioder att de fått trycksår på öronen och pannan, skriver de. Att arbeta med fyra lager engångshandskar gör det svårt att till exempel ge injektioner.

Hinner inte äta

Sjuksköterskorna har arbetat med intensivvårdsuppgifter som att sköta luftvägstuber, lösa problem med respiratorer, sköta centrala venkatetrar, dialys, samtidigt med omvårdnad och desinfektion. För att spara in tiden det tar att klä av och på sig skyddskläderna inför måltider hoppar de över att äta och dricka, vilket lett till utmattning och att några svimmat, berättar de i brevet.

”Förutom den fysiska påfrestningen, så lider vi psykiskt. Vi är professionella sjuksköterskor, men vi är också människor. Som alla andra känner vi oss hjälplösa, oroliga och rädda. Erfarna sjuksköterskor hinner stundtals ta sig tid att stötta kolleger och försöka lindra oron. Men även de erfarna sjuksköterskorna gråter ibland.”, skriver de två sjuksköterskorna.

På grund av den stora bristen på sjuksköterskor i Wuhan har, enligt sjuksköterskorna i artikeln, 14 000 sjuksköterskor från andra delar av Kina frivilligt kommit till Wuhan för att arbeta.

Fler fall i Sverige

  • I går bekräftades 5 nya fall av smittade i Sverige. Sammanlagt har 7 bekräftade fall konstaterats i landet.
  • Bekräftat antal smittade av coronaviruset, Covid-19, i världen är 82 294.
  • Av dem är 78 630 i Kina, där 2 747 avlidit i sjukdomen.
  • Utanför Kina har 3664 smittade fall bekräftats och 57 personer avlidit i 46 olika länder.
  • De senaste dygnen har nio nya länder rapporterat att de har fall av smittan.
  • Algeriet är det första landet i Afrika som rapporterat ett fall, och Brasilien det första i Sydamerika.

(Källa: WHO, den 27 februari).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida